Translate to (by Google):

HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN CAO HỌC NƯỚC NGOÀI KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN THƯ VIỆN

Sáng ngày 30/10/2019, Trung tâm Học liệu đã hướng dẫn cho 20 học viên cao học đến từ các quốc gia Uganda, Myanmar, Cambodia, Nepal, Philippines, Laos,…đang theo học tại Trường Đại học Cần Thơ.

Học viên được hướng dẫn và thực hành tìm kiếm, khai thác các nguồn cơ sở dữ liệu quốc tế trực tuyến đã đăng ký quyền truy cập như: Cơ sở dữ liệu Ebrary, SpringerLink, CAB Direct,…Ngoài ra, các học viên cũng được giới thiệu việc sử dụng các nguồn tài liệu in ấn ngoại văn hiện có của Trung tâm Học liệu.

Một vài hình ảnh của buổi hướng dẫn học viên cao học

Pin It
Go to Top