Translate to (by Google):

Thân mời các bạn sinh viên đến tham dự chương trình chiếu phim rèn luyện kỹ năng học tiếng Anh

Thời gian: 7h30 ngày 13-10-2019

Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Trung tâm Học liệu

Bộ phim Hội cố thi nhân

Pin It
Go to Top