vien

Trung tâm Học liệu mua quyền truy cập sách điện tử của EBrary - Mỹ, CSDL này gồm khoảng 140.000 quyển (tiếng anh), đa ngành phù hợp với các ngành đào tạo của trường đại học Cần Thơ . Xin mời bạn đọc truy cập sử dụng.

Xem giới thiệu Ebrary

Thời gian sử dụng đến ngày 01/07/2019

Hình thức khai thác trực tiếp tại các máy tính trong phạm vi các khu ĐHCT

- Truy cập theo địa chỉ IP được cài đặt tự động cho tất cả mạng máy tính của trong trường truy cập trực tiếp (không cần tài khoản). Tất cả máy tính sử dụng mạng internet của CTU chỉ cần link trực tiếp theo địa chỉ dưới đây.

- Địa chỉ truy cập: https://ebookcentral.proquest.com/lib/ctuvn/home.action

- Tải về từng chương của quyển ebook, lưu trữ vĩnh viễn.

- Đọc trực tuyến

- Tải về toàn văn cả quyển ebook chỉ đọc được 14 ngày (xem hướng dẫn).

Hình thức khai thác bằng mạng máy tính ngoài phạm vi trường ĐHCT

- Mở trình duyệt web

- Khai báo Proxy cho trình duyệt web, xem hướng dẫn

- Tiếp theo truy cập vào địa chỉ: https://ebookcentral.proquest.com/lib/ctuvn/home.action

- Hiển thị ô đăng nhập bằng tài khoản máy tính (MSCB/MSSV) do trường cấp và sử dụng (Minh họa)

- Tải về từng chương của quyển ebook, lưu trữ vĩnh viễn.

- Đọc trực tuyến

- Tải về toàn văn cả quyển ebook chỉ đọc được 14 ngày (xem hướng dẫn).

Hỗ trợ sử dụng

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0292 3872 254 hoặc 0292 3872 255

Trung tâm Học liệu hân hạnh phục vụ quý thầy/cô và các bạn sinh viên

  

Trân trọng

Pin It