vien

Mời các bạn sinh viên liên thông (đợt 2) vừa nhập học năm 2023 thực hiện nộp hình làm Thẻ sinh viên trường Đại học Cần Thơ (bằng hình thức trực tuyến) và tham gia lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện, thông tin cụ thể như sau:
Pin It