vien

THÔNG BÁO

 (V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5)

Căn cứ thông báo 1266/ĐHCT-KHTH  ngày 12/4/2023 của Trường Đại học Cần Thơ về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2023. Trung tâm Học liệu thông báo đến bạn đọc về thời gian nghỉ như sau:

  1. Ngưng phục vụ từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023.
  2. Phục vụ trở lại ngày 04/05/2023.
  3. Thời gian nghỉ Lễ bạn đọc có thể trả sách tại thùng sách 24/24.
  4. Sách trễ hạn được tính từ ngày 10/5/2023.

Trân trọng.

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

Pin It