vien

THÔNG BÁO

 (V/v hết hạn sử dụng Bộ cơ sở Dữ liệu FiinPro Platform)

Trung tâm Học liệu trân trọng thông báo đến Quý bạn đọc Bộ cơ sở Dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô (FiinPro Platform) được triển khai sử dụng miễn phí từ Dự án SAHEP bắt đầu vào tháng 8 năm 2021, đến nay đã hết hạn sử dụng.

Cám ơn Quý bạn đọc đã quan tâm và sử dụng Bộ cơ sở Dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô (FiinPro Platform) thời gian qua.

Trân trọng. 

Pin It