vien

THÔNG BÁO

(V/v tạm ngưng phục vụ để phòng chống dịch Covid-19)

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội và thực hiện theo thông báo của Trường Đại học Cần Thơ số 1395/TB-ĐHCT ngày 12/07/2021. Trung tâm Học liệu (TTHL) tạm ngưng phục vụ cho đến khi có thông báo mới.

Trung tâm Học liệu chỉ phục vụ một số dịch vụ cơ bản như:

  • Mượn trả sách tại TTHL và mượn trả sách từ xa.
  • Nhận luận văn và thực hiện thanh toán ra trường.
  • Thời gian phục vụ từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trong giờ hành chính).

Bạn đọc đến sử dụng dịch vụ xin vui lòng thực hiện biện pháp an toàn 5K để phòng chống dịch.

Trân trọng.

                                                                                      Cần Thơ, ngày 12 tháng 07 năm 2021

                                                                                                     P. GIÁM ĐỐC

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                              Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Pin It