vien

THÔNG BÁO

(Về tạm ngưng phục vụ để phòng, chống dịch COVID-19)

Căn cứ vào thông báo 640/ĐHCT-KHTH ngày 31/3/2020 về việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm Học liệu thông báo tạm ngưng phục vụ:

  • Thời gian đến ngày 04/5/2020
  • Bạn đọc có thể giữ sách đọc trong thời gian nghỉ hoặc trả sách tại thùng trả sách ngoài giờ.

TTHL vẫn phục vụ thanh toán ra trường và làm thẻ bình thường.

Mong quý bạn đọc thông cảm.

Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2020
GIÁM ĐỐC                  
(Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

 

Pin It