Translate to (by Google):
 
  • Mục đích sử dụng: Tất cả bạn đọc có nhu cầu trả sách nhanh chóng (ngay cả trong giờ phục vụ)
  • Giờ phục vụ:
          - 24 giờ
  • Vị trí Thùng trả sách: Bên ngoài cửa TTHL, khu vực tiền sảnh
  • Quy định:

           - Tài liệu phải còn nguyên vẹn

           - Tài liệu hư hỏng hoặc hoặc tài liệu bị trễ hạn: Bạn đọc vui lòng liên hệ Quầy Lưu hành, tầng 1 trong giờ phục vụ

  • Phương pháp TTHL thực hiện việc trả tài liệu cho bạn đọc:

7h30 sáng mỗi ngày  và mỗi 2 giờ trong giờ phục vụ, TTHL sẽ thực hiện việc trả sách cho tất cả các sách nhận được từ Thùng trả sách. Nhân viên sẽ quét mã vạch barcode của từng quyển sách được trả lên phần mềm để thực hiện việc trả. Riêng đối với các sách quá hạn, TTHL sẽ khóa thẻ trên phần mềm mượn trả đến khi bạn đọc đến nộp phí phạt trễ hạn, TTHL sẽ mở thẻ lại.

  • Cách tính sách trễ hạn: Xem file PDF
  • Hướng dẫn sử dụng:

      

Bước 1: Mở cửa thùng sách

 

 Bước 2: Đặt sách lên bệ đỡ (quay lưng sách lên phía trên)

 

 Bước 3: Đóng cửa thùng sách

Pin It
Go to Top