vien
 1. Tôi là sinh viên có được yêu cầu mua tài liệu không?
 • Tất cả bạn đọc sử dụng Trung tâm Học liệu đều được yêu cầu mua tài liệu

 

 1. Tôi được yêu cầu mua các loại tài liệu nào?
 • Tất cả các tài liệu phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí.

 

 1. Tất cả tài liệu tôi yêu cầu có được đồng ý mua không?
 • Tùy vào kết quả thẩm định của Trung tâm Học liệu

 

 1. Các tài liệu nào sẽ không được đồng ý mua?

 

 1. Tôi có thể yêu cầu mua tài liệu thuộc ngôn ngữ nào?
 • Tài liệu yêu cầu mua không giới hạn về ngôn ngữ

 

 1. Tôi có thể yêu cầu mua được bao nhiêu tựa sách?
 • Không giới hạn

 

 1. Tôi có thể yêu cầu mua được bao nhiêu lần?
 • Không giới hạn

 

 1. Tôi yêu cầu mua tài liệu cho Trung tâm Học liệu bằng cách nào?

 

 1. Tôi sẽ được nhận phản hồi yêu cầu mua tài liệu bằng cách nào?

 

 1. Thời gian phản hồi kết quả yêu cầu đặt mua tài liệu là bao lâu?
 • Từ 3 – 14 ngày làm việc

 

 1. Thời gian có tài liệu để sử dụng sau khi yêu cầu đặt mua là bao lâu?
 • Ước lượng 6 tuần đối với sách quốc văn và 12 tuần đối với sách ngoại văn

 

 1. Tôi cần sử dụng gấp các tài liệu yêu cầu đặt mua, Trung tâm Học liệu có phương án hỗ trợ nào không?
 • Có. Bạn liên hệ trực tiếp tại quầy dịch vụ tư vấn thông tin, tầng 2 hoặc

điện thoại: 0292.3872255; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

 1. Tôi có thể yêu cầu mua tài liệu cho thư viện khoa hay không?
 1. Tôi tặng sách / tài liệu cho Trung tâm Học liệu được không?
 • Được. Trung tâm Học liệu luôn ghi nhận sự đóng góp của quý bạn đọc

 

 1. Trung tâm Học liệu có nhận mua sách hộ không?
 • Không
 1. Thông tin tư vấn yêu cầu đặt mua tài liệu:
 • Tư vấn trực tiếp tại quầy dịch vụ thông tin các tầng, hoặc điện thoại: 0292.3872255

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Pin It