vien
 1. Ai có thể tham gia các hoạt động tình nguyện viên tại Trung tâm Học liệu?
 • Viên chức, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học trường Đại học Cần Thơ (nhóm 1)

 

 1. Tôi là cựu sinh viên Đại học Cần Thơ có nguyện vọng tham gia các hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Học liệu được không?
 • Được, khi bạn đã tham gia ít nhất 200 giờ tình nguyện tại Trung tâm Học liệu. Bạn cần có xác nhận tại cơ quan đang công tác hoặc xác nhận tại địa phương đang cư trú. (nhóm 2)

 

 1. Điều kiện để có thể tham gia hoạt động tình nguyện?
 • Bạn thuộc nhóm đối tượng 1 hoặc 2
 • Bạn phải tham gia tập huấn các hoạt động tình nguyện

 

 1. Có bao nhiêu đợt đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Học liệu mỗi năm?
 • Có 2 đợt

 

 1. Thời gian đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện?
 • Đợt 1: Từ 01/8 – 30/9, thực hiện công việc tình nguyện cho học kỳ I
 • Đợt 2: Từ 01/12 – 30/01, thực hiện công việc tình nguyện cho học kỳ II và học kỳ hè

 

 1. Cách đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện?
 • Đăng ký trực tuyến tại link

 

 1. Quyền lợi khi tham gia hoạt động tình nguyện?
 • Thời gian mượn tài liệu 5 quyển/4 tuần (sinh viên), 5 quyển/8 tuần (học viên sau đại học) áp dụng cho học kỳ tiếp theo
 • Được xác nhận thời gian tham gia các hoạt động tại Trung tâm Học liệu
 • Được cộng điểm rèn luyện trong học kỳ
 • Được tập huấn các kỹ năng thông tin và tham gia các hoạt động hữu ích tại Trung tâm Học liệu
 • Được miễn phí gia hạn thẻ và phí sử dụng Trung tâm Học liệu đối với cựu sinh viên trường Đại học Cần Thơ

 

 1. Tôi phải tham gia bao nhiêu giờ hoạt động tình nguyện cho mỗi đợt?
 • Tối thiểu 25 giờ

 

 1. Hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Học liệu gồm những hoạt động nào?
 • Trực quầy mượn – trả chìa khóa tủ đồ cá nhân tại tầng 1
 • Trực tư vấn quầy thông tin các tầng
 • Hướng dẫn tân sinh viên theo kế hoạch của Trung tâm Học liệu
 • Trưng bày và giới thiệu sách tại các khu nhà học
 • Tiếp thị, giới thiệu hoạt động Trung tâm Học liệu
 • Tham gia không gian sáng tạo nghệ thuật
 • Nhập liệu và xử lý kỹ thuật tài liệu

 

 1. Thông tin liên hệ viên chức phụ trách:
Pin It