Translate to (by Google):

1. Cơ sở dữ liệu sách điện tử miễn phí lớn nhất Gutenberg

CSDL sách điện tử miễn phí lớn nhất thế giới hiện nay "Project Gutenberg" gồm nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, bạn đọc có thể sử các công nghệ hiện đại để tải và đọc tài liệu như máy tính cá nhân, Iphone, Ipad, Kindle,... Đặc biệt, bạn đọc có thể phân phối lại tài liệu cho người khác sử dụng theo những điều kiện bản quyền của đề án Gutenberg đưa ra.

2. Questia

Questia là thư viện trực tuyến đầu tiên cung cấp dịch vụ truy cập 24/7 vào bộ sưu tập trực tuyến sách điện tử và tạp chí lớn nhất thế giới về Khoa học Xã hội và Nhân văn, và các tin tức cập nhật khác. Đây là nguồn tài liệu phong phú phù hợp với mọi đối tượng người dùng từ học sinh đến nhà nghiên cứu. Ngoài ra, Questia còn cho phép người dùng tạo các mục lục tham khảo.

3. Bookboon.com

4. Ebookdirectory.com

5. Books.google.com

6. The Online Books

7. Free-ebooks.net

8. Hathi Trust Digital Library

9. Health and Education Sourcebook modules

10. Directory of Open Access Books

Pin It
Go to Top