vien

Dịch vự từ xa

Câu 1: Dịch vụ mượn, trả sách từ xa là gì?

Dịch vụ mượn trả sách từ xa là dịch vụ cho mượn hoặc nhận sách sách trả dạng in ấn tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ theo yêu cầu được chuyển phát qua Bưu điện đến tay bạn đọc.

Câu 2: Trung tâm Học liệu phục vụ mượn, trả sách từ xa ở địa phương nào?

Bạn đọc cư trú ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 3: Đối tượng phục vụ mượn, trả sách từ xa.

Viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, học sinh trung học phổ thông thuộc trường Đại học Cần Thơ.

Câu 4: Trung tâm Học liệu có thu phí dịch vụ mượn, trả sách từ xa không?

Không. Bạn đọc trả phí chuyển phát trực tiếp cho bưu điện

Câu 5: Để đăng kí sử dụng dịch vụ mượn, trả sách từ xa, tôi cần làm gi?

            Đăng kí dịch vụ tại  https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/services/tele-book

bằng email của trường Đại học Cần Thơ.

Câu 6: Số lượng và thời hạn mượn sách của dịch vụ từ xa là như thế nào?

            -Viên chức, người lao động trường Đại học Cần Thơ: 10 quyển, 8 tuần;

-Học sinh, sinh viên, học viên sau đại học trường Đại học Cần Thơ: 5 quyển, 6 tuần.

Câu 7. Tôi có thể mượn sách có chấm bi màu tại Trung tâm Học liệu với dịch vụ từ xa không?

            Không. Bạn đọc chỉ đăng ký mượn những tài liệu được mượn theo nội quy Trung tâm Học liệu.

Câu 8. Tôi có thể hủy dịch vụ từ xa sau khi đã đăng kí thành công? Thời gian hủy sau đăng kí là bao lâu?

            Có. Bạn gửi email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau 3 giờ đăng kí. 

Câu 9. Khi sách đã gửi bưu điện, tôi có thể hủy dịch vụ không?

            Không.

Câu 10. Thời gian Trung tâm Học liệu thực hiện dịch vụ khi nào?

Từ thứ hai đến thứ sáu, trong giờ hành chính

Câu 11. Thời hạn trả sách được tính như thế nào?

Thời hạn trả sách được tính theo dấu Bưu điện.

Câu 12. Tôi có thể theo dõi lịch sử mượn, trả tài liệu khi sử dụng dịch vụ từ xa không?

Có. Bạn xem hồ sơ mượn được lưu trên phần mềm quản lý bạn đọc của Trung tâm Học liệu hoặc thông báo qua email sinh viên.

Câu 13. Để đăng kí dịch vụ mượn, trả sách từ xa, bạn đọc cần làm gì?

Tìm kiếm tại liệu cần mượn trên web Trung tâm Học liệu https://lrc.ctu.edu.vn/ 

Đăng kí yêu cầu dịch vụ tại: https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/services/tele-book bằng email của trường Đại học Cần Thơ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào web Trung tâm Học liệu https://lrc.ctu.edu.vn/ để tìm tài liệu muốn mượn

Bước 2: Bạn đọc sử dụng email trường Đại học Cần Thơ đăng ký yêu cầu dịch vụ trên trang web Trung tâm Học liệu tại: https://forms.gle/3REsvXQepj8MUAvR9

Bước 3: Trung tâm Học liệu nhận yêu cầu, kiểm tra và thông báo kết quả yêu cầu đến bạn đọc về số lượng sách đáp ứng, ước tính cước phí chuyển phát và thời gian nhận sách

Bước 4: Bạn đọc xác nhận đồng ý hoặc thay đổi thông tin yêu cầu từ kết quả thông báo của Trung tâm Học liệu qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bước 5: Trung tâm Học liệu thực hiện thủ tục mượn sách trên hệ thống quản lý mượn trả sách và gửi sách cho Bưu điện chuyển phát đến bạn đọc

Bước 6: Bạn đọc nhận sách, kiểm tra xác thực về số lượng, tình trạng sách theo yêu cầu và thanh toán cước phí chuyển phát cho Bưu điện

Câu 14. Tôi có thể trả sách trực tiếp hay không khi sử dụng dịch vụ mượn, trả sách từ xa?

Có. Bạn có thể trả sách cho Trung tâm Học liệu bằng 1 trong 2 cách:

            Cách 1: Trả sách qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện và thanh toán cước phí chuyển phát trực tiếp cho Bưu điện.

Cách 2: Trả sách trực tiếp tại Trung tâm Học liệu

Câu 15. Tôi có thể gia hạn thêm thời gian mượn tài liệu của dịch vụ từ xa không?

            Không

Câu 16. Sách trễ hạn của dịch vụ từ xa có vi phạm nội quy không?

            Có. Giữ sách quá hạn được thực hiện theo nội quy của Trung tâm Học liệu.

Câu 17. Làm mất sách của dịch vụ từ xa, tôi có phải bồi thường không?

            Có. Bạn cần bảo quản sách trong quá trình sử dụng. Chính sách đền/bồi thường sách, được thực hiện theo nội quy của Trung tâm Học liệu.

Câu 18. Tôi có thể nhờ người khác trả sách của dịch vụ từ xa?

Có.

Câu 19. Khi sách giao tới theo yêu cầu, tôi có quyền từ chối nhận không?

Không. Bạn phải chịu trách nhiệm trả phí chuyển phát cho Bưu điện và trả tài liệu đến TTHL theo quy định.

Pin It