vien

Sinh viên Hòa An mượn sách từ hệ thống thư viện trường ĐHCT, thực hiện:

Bước 1: Truy cập https://forms.gle/Mu3FgUjdgqRYk6dz5

Bước 2: Đăng nhập email do trường cung cấp

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu mượn sách (khu Hòa An)

Bước 4: Chọn “GỬI”

Bước 5: Sinh viên nhận sách tại thư viện Hòa An

Pin It