vien

GẦN 400 LƯỢT SINH VIÊN THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU PHIM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TIẾNG ANH,

ĐỌC VÀ THẢO LUẬN SÁCH

Nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình, văn hóa đọc và lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong sinh viên. Tháng 9 năm 2019, Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức chương trình chiếu phim rèn luyện kĩ năng học tiếng anh, hoạt động Đọc và thảo luận sách và giao lưu cùng Tiến sĩ Châu Thiện Hiệp, giảng viên Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ. Chương trình đã thu hút trên 380 lượt sinh viên tham dự.

Các phim The sound of the music (Giai điệu hạnh phúc), Gone with the wind (Cuốn theo chiều gió), The rainbow troop (Chiến binh cầu vồng) người xem vừa thưởng thức phim vừa được diễn giả hướng dẫn cách tiếp cận, rèn luyện phát triển các kỹ năng học ngoại ngữ thông qua các hoạt động khác nhau.

Đọc và thảo luận sách với 3 quyển “Nghìn ngày với Hawaii” của Hồ Thanh Lan, “Giấc mơ Mỹ đường đến StanFord” của Huyền Chíp và “Cô đơn để trưởng thành” Nguyễn Siêu, gửi đến người đọc kinh nghiệm, trải nghiệm thú vị, những thách thức của các tác giả trong những năm tháng học học tập ở Mỹ. Tiến sĩ Châu Thiện Hiệp chia sẻ những kinh nghiệm thực tế với hơn 10 năm học tập, nghiên cứu ở Mỹ.

Tháng 10 năm 2019, Trung tâm Học liệu tiếp tục tổ chức hoạt động chiếu phim học ngoại ngữ với bộ phim Dead poets society (Hội cố thi nhân) giao lưu cùng Tiến sĩ Châu Thiện Hiệp (ngày 13/10/2019); Đọc và thảo sách với quyển “Đọc vị bất kì ai” (ngày 23/10/2019), giao lưu cùng Nguyễn Thị Bích Phượng, tiến sĩ tâm lý, giảng viên khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ

Một vài hình ảnh của chương trình chiếu phim rèn luyện kĩ năng học tiếng anh, Đọc và thảo luận sách tháng 9/2019

 

Pin It