vien

Học ngoại ngữ

Gồm đĩa CD-ROM, VCD, DVD, băng cassette đi kèm sách phục vụ học ngoại ngữ.

         + Vị trí: Phòng học Ngoại ngữ - Tầng 3.

Luận văn điện tử - Đề tài nghiên cứu khoa học

Luận văn bậc đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của trường Đại học Cần Thơ dạng điện tử, truy cập qua mạng internet.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường truy cập qua mạng internet.

         + Truy cập bằng tài khoản đăng nhập Hệ thống Quản lý đào tạo.

Sách điện tử

Gồm các sách, giáo trình và bài giảng được mua quyền sử dụng và nhập vào hệ thống quản lý thư viện tích hợp của trường Đại học Cần Thơ.

         + Truy cập bằng tài khoản đăng nhập Hệ thống Quản lý đào tạo.

Tạp chí khoa học và sách điện tử

Gồm các cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học và sách điện tử liên quan tới các ngành đào tạo và nghiên cứu của trường Đại học Cần Thơ. Các cơ sở dữ liệu này thuộc các nhà xuất bản uy tín trên thế giới: SpingerLink, Proquest, IEEE, Science Direct, Scopus, Ebrary, IMF, CABI, Emerald Case Study, AGORA, HINARI, OARE, ARDI, GOALI-LAW, Lyell Collection, IngentaConnect.

Pin It