vien

1.Thùng trả sách 24/24 đặt ở đâu? 

   Tiền sảnh Trung tâm Học liệu

2. Liên hệ mượn sách ra khỏi Trung tâm Học liệu ở đâu?

    Tại Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin, tầng 1

3. Trả sách mượn Trung tâm Học liệu ở đâu?

    Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin, tầng 1 hoặc thùng trả sách 24/24 tại tiền sảnh Trung tâm Học liệu

4. Mượn chìa khóa để gửi đồ cá nhân ở đâu? 

    Quầy mượn trả chìa khóa, tầng 1, Trung tâm Học liệu 

5. Thanh toán ra trường ở đâu?

     Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin tầng 1, Trung tâm Học liệu

6. Thẩm định danh mục tài liệu tham khảo của giáo trình giảng dạy của trường Đại học Cần Thơ ở đâu? 

     Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin tầng 1, Trung tâm Học liệu

7. Tặng sách Trung tâm Học liệu liên hệ ở đâu? 

      Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin tầng 1, Trung tâm Học liệu

8. Liên hệ ở đâu để làm lại thẻ Trung tâm Học liệu đã bị mất?

      Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin, tầng 1, Trung tâm Học liệu

9. Tủ trưng bày sách mới và luận án Tiến sĩ trước khi bảo vệ ở đâu?

      Tầng 2, Trung tâm Học liệu

10. Máy photocopy và in ấn miễn phí của Trung tâm Học liệu đặt ở đâu? 

       Tầng 2, Trung tâm Học liệu

11. Đăng ký lớp học đào tạo kĩ năng thông tin ở đâu?

       Trực tiếp tại Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin, tầng 2, Trung tâm Học liệu

        Đăng kí online (bạn đọc dùng hộp thư của trường cấp để đăng ký): Đăng ký

        Qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Trung tâm Học liệu có bao nhiêu phòng thảo luận nhóm? Ở đâu?

       Có 4 phòng thảo luận nhóm, tầng 2 (phòng thảo luận A, B, C), tầng 3 (phòng thảo luận Ngoại ngữ)

13. Sử dụng phòng thảo luận nhóm đăng ký ở đâu?

        Đăng ký sử dụng phòng thảo luận trực tuyến tại địa chỉ: https://lrcapp.ctu.edu.vn/dkptl/

14. Tài liệu quốc văn đặt ở đâu?

        Tầng 2, Trung tâm Học liệu

15. Bạn đọc yêu cầu tư vấn tìm kiếm thông tin tài liệu ở đâu?

         Các Quầy Dịch vụ Tư vấn Thông tin tầng 1, tầng 2 và tầng 3 tại Trung tâm Học liệu 

16. Phòng học ngoại ngữ ở đâu?

         Tầng 3, Trung tâm Học liệu

17. Điểm hẹn Hoa Kì ở đâu? 

         Trong phòng học ngoại ngữ, tầng 3, Trung tâm Học liệu

18.Tài liệu ngoại văn Trung tâm Học liệu ở đâu?

          Tầng 3, Trung tâm Học liệu

19. Kho luận văn, luận án tiến sĩ, tạp chí, đề tài nghiên cứu khoa học (bản in) ở đâu?

          Tầng 3, Trung tâm Học liệu

20. Báo – tạp chí ở tầng nào trong Trung tâm Học liệu?

          Tầng 3, Trung tâm Học liệu

21. Phòng suy ngẫm dành cho học viên sau đại học và viên chức Trường Đại học Cần Thơ nằm ở vị trí nào trong Trung tâm Học liệu? 

          Tầng 3, Trung tâm Học liệu

22. Đăng ký phòng tự nghiên cứu trong phòng suy ngẫm ở đâu?

          Quầy tham khảo Báo – tạp chí, tầng 3, Trung tâm Học liệu

           Đăng ký trực tuyến, tại https://lrc.ctu.edu.vn/dkpsn/#/calendar

23. Đọc các cơ sở dữ liệu trực tuyến đã mua quyền truy cập của Trung tâm học liệu ở đâu trên website Trung tâm Học liệu?

           Đọc tại https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/search/online-database/online-db-registered

Pin It