Translate to (by Google):

Gồm các cơ sở dữ liệu sách và tạp chí khoa học được truy cập miễn phí ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học do cán bộ TTHL phát triển và chọn lọc giới thiệu.

1. Tài liệu số của Trung Tâm Học Liệu ĐHCT  

Bộ dữ liệu toàn văn bao gồm các tài liệu: luận văn sau đại học, tạp chí khoa học chuyên ngành, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu hội nghị khoa học, giáo trình,…

Truy cập:

  • Truy cập: sử dụng tài khoản đăng nhập Hệ thống Quản lý đào tạo.
  • Bạn đọc ngoài trường liên hệ: EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. Tạp chí Khoa học & Bản tin Đại học Cần Thơ  

Trang Tạp chí Khoa học & Bản tin Đại học Cần Thơ bao gồm các nghiên cứu khoa học của cán bộ trường Đại học Cần Thơ được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước và xuất bản bởi Tòa soạn Tạp chí Đại học Cần Thơ.

Thông tin liên hệ:

  • EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Điện thoại: 0292 387 2157
  • Hỗ trợLiên hệ nhân viên tại TTHL hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến - VJOL  

VJOL hiện cung cấp khoảng 90 tạp chí khoa học của các viện, trường đại học ở Việt Nam, được truy cập toàn văn.

4. Mạng KH & CN Việt Nam

Mạng KH & CN Việt Nam cung cấp nhiều nguồn tài liệu đa ngành từ nhiều tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, các bài nghiên cứu khoa học, các bản tin, v.v…

Các nguồn thông tin miễn phí của VINAREN - VISTA:

5. Đại học Quốc gia Hà Nội

Là tạp chí khoa học về các lĩnh vực Khoa học TN & CN, Ngoại ngữ, Kinh tế - Luật, Toán-Vật lý, KHXH & NV, Các KH Trái đất, Kinh tế và Kinh doanh và Luật học

Nội dung tài liệu trải đều trên tất cả các lĩnh vực khoa học mà ĐHQGHN nghiên cứu đào tạo, đặc biệt có tài liệu của một số ngành khoa học mũi nhọn, trình độ đẳng cấp quốc tế.

6. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng  

Tạp chí bao gồm các bài viết toàn văn thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Tạp chí ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống các tập san, thông báo, thông tin, kỷ yếu Hội thảo của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên trong hơn 30 năm qua.

7. Tài liệu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF)  

  • IMF cho phép bạn đọc TTHL sử dụng miễn phí hai nhóm tài liệu:
  1. E-library: Cơ sở dữ liệu chuyên sâu bao gồm các tài liệu thống kê, sách điện tử, báo cáo, nghiên cứu, bản tin,.. về Khủng hoảng tài chính, Phát triển, Kinh tế vĩ mô, Giảm nghèo, Thương mại, Toàn cầu hóa và nhiều lĩnh vực khác.
  2. IMF data: Bao gồm các nguồn dữ liệu báo cáo về Ngoại thương, Tài chính, Tài chính Chính phủ, Dự trữ quốc tế, Tài khoản quốc gia, Giá cả, v.v. của nhiều quốc gia trên thế giới.

8. Ngân hàng thế giới (World Bank)  

Nghiên cứu : Chỉ số Phát triển Thế giới, Tài chính Phát triển Toàn cầu, Giám sát Kinh tế Toàn cầu, cơ sở dữ liệu Môi trường Kinh doanh, v.v.

Đây là kho tri thức bao gồm nhiều loại tài liệu khác nhau như sách, tạp chí, ... cho truy cập miễn phí. Bộ sưu tập bao trùm các chủ đề về kinh tế xã hội, phát triển, giáo dục,...

 Cơ sở dữ liệu Tài liệu và báo cáo bao gồm các tài liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho công chúng nhằm chia sẻ tốt hơn nguồn tri thức của mình, bao gồm các xuất bản phẩm, báo cáo nghiên cứu, v.v. Công cụ xem lướt hoặc tìm kiếm của cơ sở dữ liệu này cho phép truy cập vào các văn bản toàn văn

Cơ sở dữ liệu dự án bao gồm thông tin chi tiết về các dự án của Ngân hàng Thế giới từ năm 1947 đến nay, trong đó có nhiều tài liệu dự án toàn văn.

9. University Libraries của ĐH Nevada, Reno  

Trang web cho phép bạn đọc truy cập miễn phí các tạp chí và bài viết về tất cả các lĩnh vực khoa học.

10. Tạp chí khoa học của Viện CLUTE  

Viện Clute đã xuất bản và cho phép người sử dụng truy cập phần lớn miễn phí 15 tạp chí học thuật, bao gồm các nghiên cứu khoa học mới nhất ở các lĩnh vực Kinh Tế, Giáo Dục, Quản Lý và Khoa học Sức khỏe. Các bài nghiên cứu được các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan kiểm định và đánh giá nghiêm ngặt trước khi cho xuất bản.

11.  Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals)  

Đây là dự án lớn cho phép truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học và học thuật toàn văn ở nhiều lĩnh vực chủ đề và ngôn ngữ khác nhau.

12. JSTOR  

JSTOR là dịch vụ phi lợi nhuận hỗ trợ đắc lực cho các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên khám phá bộ sưu tập to lớn bao gồm trên 1.000 tạp chí học thuật ở nhiều chủ đề khác nhau.

MDPI xây dựng một hệ thống tìm kiếm cho phép người dùng truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học đã được kiểm định. Hiện tại MDPI đã xuất bản trên 70 tạp chí miễn phí được đánh giá cao.

14. 100 Free Academic Journals

http://www.bestcollegesonline.com/blog/2008/09/17/100-free-academic-journals-you-can-access-online/

15. The New School for Social Research: Free Online Journal Resources  

Trang web cung cấp nhiều tạp chí khoa học miễn phí khác nhau, và được phân nhóm theo lĩnh vực.

16. Free academic journals  

17. SAGE Open  

SAGE Open là xuất bản phẩm cho truy cập miễn phí từ Nhà xuất bản SAGE. Xuất bản phẩm này bao gồm các bài viết đã được các chuyên gia thẩm định và cho truy cập dưới hình thức mở. Các chủ đề của tạp chí bao gồm: Sức khỏe, KHXH & NV,  Giao tiếp, Khoa học máy tính, Tội phạm học, Khoa học Kinh tế, Giáo dục, Địa lý, Quản lý Thông tin, Quản lý, Khoa học Chính trị, Tâm lý học, Xã hội học, Phương pháp Nghiên cứu KH, Nghiên cứu đô thị, v.v.

18. Australasian Digital Theses Program (ADT)  

Đây là chương trình hợp tác quốc tế của các nước thuộc Châu Đại Dương và Thái Bình Dương nhằm xây dựng một cơ sở dữ liệu luận án sau đại học của các học viên/nghiên cứu sinh thuộc các trường đại học của các nước này. Có nhiều luận án cho phép truy cập miễn phí. 

19. Research Online - Edith Cowan University  

Cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều luận án Thạc sĩ và Tiến sĩ cho phép truy cập miễn phí toàn văn.

20. Tạp chí miễn phí của Taylor & Francis  

Taylor & Francis, nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới đã cho xuất bản trên 1.500 tạp chí điện tử chất lượng cao. Taylor & Francis đã thực việc công tác xuất bản nghiên cứu học thuật từ năm 1798 và cho truy cập miễn phí một số nguồn tài liệu từ năm 2006. Taylor & Francis có nhiều chính sách thu hút nhiều nhà nghiên cứu xuất bản tài liệu của mình qua các tạp chí cho truy cập miễn phí và vẫn bảo đảm chất lượng các bài viết được các chuyên gia thẩm định trước khi cho xuất bản.

21. DSpace@Cambridge  

DSpace@Cambridge của Đại học Cambridge là trung tâm lưu trữ tài liệu nội sinh lớn của trường và được quản lý bởi thư viện trường. Các ấn phẩm cho truy cập miễn phí trên trang này luôn tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của các nhà tài trợ nghiên cứu.

Bạn đọc có thể truy cập full text (toàn văn) nếu có liên kết. Riêng các bài viết không có liên kết bạn đọc vui lòng liên hệ nhân viên thư viện của VDIC qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

22. OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)  

Là cổng thông tin cho truy cập các nguồn tài liệu nghiên cứu học thuật có chất lượng ở tất cả các nơi trên thế giới. Nguồn tài liệu trên các liên kết của OpenDOAR được cập nhật thường xuyên và liên tục nên bảo đảm nguồn tại liệu xám của năm mới luôn sẵn sàng cho truy cập miễn phí. OpenDOAR được duy trì bởi Dịch vụ SHERPA, đặt tại Trung tâm Nghiên cứu Thông tin tại Đại học Nottingham, Anh Quốc.

23. Open Library  

Là một dự án phi lợi nhuận của tổ chức Internet Archive, và được một phần hỗ trợ từ tổ chức California State Library và quỹ tài trợ Kahle/ Austin. Open Library là một cơ sở dữ liệu mở khổng lồ cung cấp hơn 20 triệu thông tin về tài liệu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, sẵn sàng cho các tổ chức và cá nhân mượn đọc trực tuyến. Hiện tại có trên 1 triệu sách điện tử miễn phí có giá trị sẵn sàng cho download.

24. ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)  

ROAD cung cấp thông tin về các nguồn tài liệu học thuật ở dạng miễn phí như Tạp chí, Kỷ yếu Hội nghị, và các nguồn tài liệu học thuật khác. Đây là hệ thống được xây dựng bởi Mạng lưới ISSN (Trung tâm Quốc tế ISSN và các Trung tâm Quốc gia ISSN trên toàn cầu).

25. OAIster  

Là một cơ sở dữ liệu của tổ chức OCLC (Online Computer Library Center) cho phép tìm kiếm các nguồn thông tin học thuật điện tử miễn phí được đóng góp bởi các các nhân, tổ chức trên toàn thế giới. Hiện có trên 30 triệu thông tin về tài liệu có thể được tìm kiếm qua bộ máy của OAIster. Các cá nhân và tổ chức có thể đóng góp cho OAIster để phát triển nguồn tài liệu miễn phí cho cộng đồng truy cập.

26. Digital Commons Network  

Digital Commons Network cung cấp các nguồn tài liệu miễn phí có giá trị học thuật cao đến từ hàng trăm trường Đại học/Cao đẳng trên toàn thế giới. Các nguồn thông tin học thuật bao gồm các bài viết trong các tạp chí học thuật, chương sách, luận văn/luận án, các bài viết đang thực hiện, bài viết trong các Kỷ yếu Hội nghị, và các tác phẩm học thuật gốc khác. Các nguồn thông tin này được các cán bộ thư viện trường đại học và các tổ chức hỗ trợ để xây dựng tổ chức và duy trì.

27. Networked Digital Library of Theses and Dissertations  

Là một tổ chức quốc tế dành nhiều tâm huyết để thúc đẩy sự sáng tạo, phổ biến và lưu trữ các luận văn/luận án điện tử trên toàn thế giới.

28. Bioline International  

Là một tổ chức dịch vụ xuất bản phi lợi nhuận hỗ trợ truy cập các tạp chí nghiên cứu học thuật được xuất bản ở các quốc gia đang phát triển.

29. WikiHow  

WikiHow là một mạng lưới hướng dẫn cách một người có thể thực hiện một việc gì đó. Những bài viết hướng dẫn cách làm được cộng đồng người dùng WikiHow trên toàn cầu chia sẻ với mục đích giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm. WikiHow hiện nay đã có 17 phiên bản ngôn ngữ khác nhau, trong đó có Việt Nam. Giống như Wikipedia, mọi hướng dẫn của WikiHow được chia sẻ miễn phí thông qua giấy phép Creative Commons cho phép các tổ chức và cá nhân tái xuất bản các bài viết của WikiHow phục vụ cho bất kỳ mục đích phi thương mại.

WikiHow quốc tế: http://www.wikihow.com
WikiHow Việt Nam: http://www.wikihow.vn

30. J-STAGE  

Trang tổng hợp thông tin điện tử về Khoa học và Công nghệ Nhật Bản,(J-STAGE) do cơ quan Khoa học và công nghệ Nhật Bản (JST) xây dựng với mục đích duy trì và phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhật Bản ở cấp quốc tế. Với hơn 2000 tạp chí đăng ký xuất bản, tương đương với hơn 3 triệu bài viết, J-STAGE cho phép người dùng truy cập toàn văn các bài báo học thuật chất lượng cao, các kỷ yếu hội nghị, hội thảo… thuộc nhiều lĩnh vực: sinh học, khoa học đời sống, y dược, khoa học liên ngành, khoa học xã hội và nhân văn…

Bạn đọc truy cập tại địa chỉ: https://www.jstage.jst.go.jp/browse

31. InTechOpen  

InTechOpen là nhà xuất bản sách truy cập mở về Y học, Công nghệ và Khoa học lớn nhất thế giới. Người dùng có thể truy cập trực tuyến miễn phí các nghiên cứu từ năm 2004 đến nay. InTechOpen đã xuất bản hơn 3000 cuốn sách và hơn 45.000 công trình nghiên cứu khoa học. Người dùng được phép truy cập toàn văn các công trình nghiên cứu có giá trị học thuật và chỉ số ảnh hưởng cao. InTechOpen xuất bản chủ yếu về lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Vật lý, Khoa học sức khỏe, Khoa học đời sống, Khoa học xã hội và nhân văn…

Bạn đọc truy cập tại địa chỉ: https://www.intechopen.com/

32. Elsevier Open Access Journals  

Elsevier được biết đến là nhà cung cấp các cơ sở dữ liệu uy tín hàng đầu cũng như các chỉ số tác động tạp chí khoa học đã cung cấp các tạp chí học thuật truy cập mở.
Elsesier cung cấp một lượng lớn các bài báo đã được đánh giá ngang hàng (peer-reivew) dưới dạng toàn văn và miễn phí.

33. OMICS Open Access Journals  

Thành lập từ năm 2007 với mục đích duy nhất là cung cấp nền tảng "Truy cập mở", OMICS International đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận các dữ liệu nghiên cứu khi xuất bản miễn phí hơn 700 tạp chí học thuật chất lượng cao dưới dạng trực tuyến, đa dạng các lĩnh vực khoa học, công nghệ. OMICS còn cung cấp các bài viết từ các hội nghị, hội thảo trên toàn thế giới.
Các tạp chí khoa học được OMICS sắp xếp theo lĩnh vực kèm theo chỉ số tác động (journal impact factor)

34. Revues.org  

Revues.org là cổng thông tin Khoa học xã hội và Nhân văn (tiếng Pháp) được thành lập từ năm 1999.
Là bộ phận của OpenEdition.org, Revues.org cung cấp hơn 400 tạp chí khoa học với hơn 100.000 bài báo
cho phép truy cập toàn văn miễn phí hơn 95%. Do có hội đồng đánh giá, thẩm định khoa học của 2 trường Đại học Aix-Marseille
và Đại học Avignon et des pays de Vaucluse, Revues.org là trang tài nguyên mở uy tín và chất lượng, bao gồm báo- tạp chí, sách, tài liệu hội nghị, hội thảo.

35. Danh mục tạp chí truy cập mở AndoLab (All)  

Danh mục tạp chí truy cập mở AndoLab do giáo sư Ando và đồng nghiệp thực hiện, liệt kê các tạp chí học thuật uy tín, có chỉ số tác động cao cho phép truy cập toàn văn miễn phí. Các tạp chí được nhóm theo lĩnh vực chuyên ngành sẽ giúp người dùng tiết kiệm nhiều thời gian cho việc tham khảo. Bạn đọc truy cập tại địa chỉ https://lepipheromone.sakura.ne.jp/OAJ/OAJ_00.html

36. TV Đa dạng sinh học Đông Nam Á  

BLSEA (The Biodiversity Library of Southeast Asia) là thư viện số về đa dạng sinh học ở Đông Nam Á. Thư viện cho phép người dùng truy cập miễn phí đến hơn 200 nhan đề tài liệu, với hơn 650 tập (hơn 90,000 trang) từ Bảo tàng lịch sử tự nhiên Lee Kong Chian và thư viện Đại học Quốc gia Singapore. Bạn đọc truy cập tại địa chỉ https://blsea.nus.edu.sg/en

37. Thư viện trực tuyến quốc tế BNEUF

Thư viện trực tuyến quốc tế BNEUF https://bneuf.auf.org/ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), được xây dựng từ năm 2017. Thư viện trực tuyến quốc tế BNEUF  hiện có trên 11 triệu đơn vị tài nguyên học liệu là các công trình khoa học, luận văn, bài báo, giáo trình, báo cáo…thuộc nhiều lĩnh vực khoa học, với các ngôn ngữ (Pháp, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hoa, v.v.). Nguồn tư liệu của thư viện trực tuyến quốc tế BNEUF được xây dựng bởi 990 trường đại học thành viên của AUF tại 118 quốc gia, trong đó có 40 trường đại học tại Việt Nam. Thư viện trực tuyến quốc tế BNEUF cho phép nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên khai thác và sử dụng miễn phí các nguồn tài nguyên khoa học và giáo dục trực tuyến.

Pin It
Go to Top