ProQuest là một trong những nhà xuất bản ấn phẩm điện tử và cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thế giới. ProQuest cung cấp hơn 13.000 tạp chí khoa học (trong đó có 8.000 tạp chí toàn văn), 3000 bài báo cáo về lĩnh vực kinh doanh, 45000 hồ sơ tiểu sử sơ lược của các công ty, 30.000 luận án và công trình nghiên cứu khoa học toàn văn, và nhiều ấn phẩm có giá trị khác. Đây là một bộ sưu tập hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu thông tin trên tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, học thuật của các trường đại học trên khắp thế giới.

Truy cậpChỉ truy cập trong mạng nội bộ của trường ĐHCT tại khu 2, khu 3 và khu Hòa An.

2. Tài liệu số của Trung Tâm Học Liệu ĐHCT  

Bộ dữ liệu toàn văn bao gồm các tài liệu:  tạp chí chuyên ngành, bài báo tạp chí khoa học chuyên ngành, tài liệu học phần, tài liệu nghe nhìn phục vụ theo chuyên ngành đào tạo, phim ảnh văn hóa, các báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học ĐBSCL…

 Truy cập:

  • Bạn đọc TTHL truy cập tài liệu số bằng tài khoản đăng nhập máy tính tại trường ĐHCT.
  • Bạn đọc ngoài trường liên hệ:

     - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     - Điện thoại: 0292 387 2255

Pin It
Go to Top