Đây là cơ sở dữ liệu toàn văn bao gồm hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu của trường ĐHCT, do trường ĐHCT  và TTHL trả phí nhằm phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu của bạn đọc.

1. Ebrary  

Ebrary là nhà xuất bản chuyên sách điện tử được thành lập từ năm 1999, và đã sáp nhập vào Proquest năm 2012. Với hơn 140.000 đầu sách được chọn lọc từ nhiều nguồn dữ liệu nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, Kinh tế, quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội…

                                                           

 • Truy cậpLiên hệ nhân viên TTHL, Quầy dịch vụ tham khảo tầng 2, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ProQuest  

ProQuest là một trong những nhà xuất bản ấn phẩm điện tử và cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thế giới. ProQuest cung cấp hơn 13.000 tạp chí khoa học (trong đó có 8.000 tạp chí toàn văn), 3000 bài báo cáo về lĩnh vực kinh doanh, 45000 hồ sơ tiểu sử sơ lược của các công ty, 30.000 luận án và công trình nghiên cứu khoa học toàn văn, và nhiều ấn phẩm có giá trị khác. Đây là một bộ sưu tập hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu thông tin trên tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, học thuật của các trường đại học trên khắp thế giới.

 • Truy cậpLiên hệ nhân viên TTHL, Quầy dịch vụ tham khảo tầng 2, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hướng dẫn sử dụng Proquest

3. SpringerLink  

SpringerLink là một trong các cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới, chứa các ấn phẩm của nhà xuất bản Springer. Có trên 2.700 tên tạp chí khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật, Hóa học, Khoa học Vật liệu, Khoa học máy tính, Y học,... Các tạp chí được xếp theo các sưu tập chuyên đề, giúp tra cứu dễ dàng. Ngoài ra, bạn đọc có thể xem toàn ebook của nhà xuất bản Springer xuất bản từ năm 2009 đến nay. Springer Link là nguồn dữ liệu ưu tiên cho các nhà nghiên cứu ở trường đại học, các doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu quan trọng khác.

 • Truy cậpLiên hệ nhân viên TTHL, tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hướng dẫn sử dụng SpringerLink

4. SpringerLink Engineering Ebook  

Bộ sưu tập bao gồm các sách điện tử về lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ năm 2013.

 • Truy cập tại các khu của trường Đại học Cần Thơ. Liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.  Luật Việt Nam  

Các văn bản luật Việt Nam từ 1945 đến nay  với số lượng văn bản khổng lồ, đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin văn bản, chính sách Nhà nước của đông đảo nhà nghiên cứu, quản lý, các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.

 • Truy cậpLiên hệ nhân viên TTHL, tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Thư viện pháp luật  

Cung cấp hơn 65.000 văn bản pháp luật Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

 • Truy cậpLiên hệ nhân viên TTHL, tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

7.  Mạng KH & CN Việt Nam  

Mạng KH & CN Việt Nam cung cấp nhiều nguồn tài liệu đa ngành từ nhiều tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, các bài nghiên cứu khoa học, các bản tin, v.v…

 • Liên kết truy cập:  http://db.vista.gov.vn
 • Liên hệ emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguồn tài liệu của NASATI: CSDL Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, SpingerLink, Proquest, Web of Knowledge, IEEE, Science Direct,...)

 • Truy cậpLiên hệ nhân viên TTHL, tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

8.  Cơ sở dữ liệu CAB Direct  

CAB Direct là nền tảng cơ sở dữ liệu trực tuyến chuyên ngành khoa học ứng dụng đời sống của CABI. CAB Direct giúp bạn đọc có thể tiếp cận với các công trình nghiên cứu một cách tiện lợi và thân thiện bằng phương thức mới lạ, hiện đại với các tính năng hoàn toàn mới.
CAB Direct cho phép truy cập hơn 15 triệu thư mục, hơn 350 ngàn bài báo toàn văn cùng nhiều bài đánh giá, báo cáo chất lượng cao

 • Truy cập: Liên hệ nhân viên TTHL, Quầy dịch vụ tham khảo tầng 2, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hướng dẫn sử dụng CABI JOURNAL
 • Hướng dẫn sử dụng CABI EBOOK

9.  Emerald Case Study

Emerald Case Study là cơ sở dữ liệu các trường hợp nghiên cứu điển hình trong nhiều lĩnh vực, chủ đề: giáo dục, kinh tế, môi trường... Case study là một dạng thức của thông tin khoa học mang tính thực tiễn cao. Người đọc phân tích các trường hợp nghiên cứu đã xảy ra trong thực tiễn, sau đó có thể vận dụng kiến thức để áp dụng nghiên cứu trong những bối cảnh khác.

 • Truy cập: Liên hệ nhân viên TTHL, Quầy dịch vụ tham khảo tầng 2, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hướng dẫn sử dụng EMERALD
Pin It
Go to Top