Translate to (by Google):

THÔNG BÁO

(Về việc tiếp tục lùi lịch học và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona)

Căn cứ vào thông báo số 196 ngày 07/02/2020 của trường ĐHCT, Trung tâm Học liệu thông báo thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

  • Ngưng phục vụ: đến hết ngày 16/02/2020
  • Phục vụ trở lại: 7h, Thứ Hai ngày 17/02/2020
  • Sách mượn quá hạn được tính từ ngày 18/02/2020. Sách mượn có hạn trả vào thời gian nghỉ không tính trễ hạn.
  • Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ.
  • Hoạt động thanh toán ra trường vẫn diễn ra bình thường.

Mong quý bạn đọc thông cảm.

Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 08 tháng 02 năm 2020
GIÁM ĐỐC                  
(Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

 

Pin It
Go to Top