Translate to (by Google):

Ngày 3/12/2019, bà Marie Damour - Tổng Lãnh sự Hoa Kì – Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến tham quan các hoạt động “Không gian Hoa Kỳ”, tại Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ. Bà Tổng Lãnh sự Hoa Kì đã gặp gỡ và trò chuyện cùng sinh viên trường Đại học Cần Thơ về quan hệ ngoại giao Hoa Kì – Việt Nam. Sau buổi giao lưu là chương trình đố vui với chủ đề về “25 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kì - Việt Nam”. 

Một vài hình ảnh và hoạt động bà Marie Damour, tại Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ

Pin It
Go to Top