THÔNG BÁO

(Về việc ngưng phục vụ để phục vụ thi Anh văn k45)

 

Trung tâm Học liệu thông báo tạm ngưng phục vụ :

  • Thời gian: T 16 giờ đến 21giờ, các ngày từ 11-16/9/2019
  • Lý do: Phục vụ thi Anh văn của Tân sinh viên khóa 45.
  • Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả 24/24

Mong quý bạn đọc thông cảm!

Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 9 tháng 9 năm 2019
GIÁM ĐỐC                  
(Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

 

Pin It
Go to Top