Translate to (by Google):

THÔNG BÁO

(Về việc Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020)

 

 Căn cứ vào thông báo số 30 ngày 6/01/2020 của trường ĐHCT, Trung tâm Học liệu thông báo thời gian nghỉ Tết như sau:


Ngưng phục vụ: Từ 21h, Thứ Sáu ngày 17/01/2020 (23 AL)
Phục vụ trở lại: 7h, Thứ Hai ngày 03/02/2020 ( 10 AL)
Sách mượn quá hạn được tính từ ngày 4/02/2020. Sách mượn có hạn trả vào thời gian nghỉ Tết không tính trễ hạn.
• Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ Tết


Mong quý bạn đọc thông cảm
Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2020
GIÁM ĐỐC                  
(Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

 

Pin It
Go to Top