Translate to (by Google):

THÔNG BÁO

(Về việc tạm ngưng phục vụ để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona)

Căn cứ vào thông báo số 126 ngày 01/02/2020 của trường ĐHCT, Trung tâm Học liệu thông báo thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

  • Ngưng phục vụ:Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 9/02/2020
  • Phục vụ trở lại:7h, Thứ Hai ngày 10/02/2020
  • Sách mượn quá hạn được tính từ ngày 11/02/2020. Sách mượn có hạn trả vào thời gian nghỉ không tính trễ hạn.
  • Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ.
  • Hoạt động thanh toán ra trường vẫn diễn ra bình thường.

Mong quý bạn đọc thông cảm.

Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2020
GIÁM ĐỐC                  
(Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

 

Pin It
Go to Top