Read MoreNhằm hỗ trợ các Anh, Chị học viên cao học tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, Trung tâm Học liệu (TTHL) tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng tìm kiếm thông tin dành cho đối tượng Học viên cao học, Nghiên cứu sinh khóa 26 – Đợt 1 năm 2019 từ ngày 06.06.2019 đến ngày 07.06.2019, với nội dung như sau:

  •  Chụp hình làm thẻ: tại tầng 4 TTHL. Chụp hình trước khi tham dự lớp KNTT.
  •  Hướng dẫn phương pháp tìm kiếm các nguồn thông tin điện tử và các cơ sở dữ liệu (CSDL) Tạp chí khoa học hiệu quả.
  •  Địa điểm: Trung tâm Học liệu.

     

     Lịch sinh hoạt chi tiết

 

     Kính mời quý Anh/Chị liên quan có mặt tại TTHL đúng thời gian theo lịch.

 

     Trân trọng.

Pin It
Go to Top