Translate to (by Google):

Read MoreNhằm hỗ trợ các bạn sinh viên khóa 45 sử dụng hệ thống thư viện và hệ thống thông tin của Trường, chụp hình làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện.

TTHL tổ chức sinh hoạt đầu năm đối với sinh viên khóa 45 tại Trung tâm Học liệu.

Vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây

Địa điểm sinh hoạt tại Trung tâm Học liệu

Trân trọng.

Pin It
Go to Top