Translate to (by Google):

 

THÔNG BÁO

(Tuyển cộng tác viên sắp xếp sách lên kệ)

Trung tâm Học liệu cần tuyển 1 vị trí cộng tác viên sắp xếp sách lên kệ

Điều kiện:

  • Sinh viên Đại học Cần Thơ
  • Siêng năng, cẩn thận
  • Thời gian làm việc: từ 17h đến 21h (các ngày thứ 2, 4, 6)
  • Tiền công làm việc: 700.000/tháng

Thời gian nhận đăng kí và phỏng vấn

  • Thời gian đăng ký từ 08 tháng 01 đến 13 tháng 01 năm 2020
  • Thời gian phỏng vấn: 9 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2020
  • Đăng ký dự phỏng vấn TẠI ĐÂY
  • Thông tin liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2020

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

Pin It
Go to Top