Translate to (by Google):

Dự án ODA trường Đại học Cần Thơ mua quyền truy cập tạp chí điện tử của CABI - thuộc AIRCA - Hiệp hội các trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc tế về nông nghiệp; CSDL này gồm hơn 800 tạp chí khoa học (tiếng anh), chủ đề nông nghiệp, môi trường, thủy sản và sức khỏe toàn cầu phù hợp với các ngành đào

tạo của trường đại học Cần Thơ . Xin mời bạn đọc truy cập sử dụng.

Xem giới thiệu CABI

 

Hình thức khai thác trực tiếp tại các máy tính trong phạm vi các khu ĐHCT

- Truy cập theo địa chỉ IP được cài đặt tự động cho tất cả mạng máy tính của trong trường truy cập trực tiếp (không cần tài khoản). Tất cả máy tính sử dụng mạng internet của CTU chỉ cần link trực tiếp theo địa chỉ dưới đây.

- Địa chỉ truy cập: https://www.cabdirect.org/

- Đọc trực tuyến

- Tải toàn văn

Hình thức khai thác bằng mạng máy tính ngoài phạm vi trường ĐHCT

- Mở trình duyệt web

- Khai báo Proxy cho trình duyệt web, xem hướng dẫn

- Tiếp theo truy cập vào địa chỉ: https://www.cabdirect.org/

- Hiển thị ô đăng nhập bằng tài khoản máy tính (MSCB/MSSV) do trường cấp và sử dụng (Minh họa)

- Đọc trực tuyến

- Tải toàn văn

Hỗ trợ sử dụng 

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0292 3872 254 hoặc 0292 3872 255

Trung tâm Học liệu hân hạnh phục vụ quý thầy/cô và các bạn sinh viên

 

 

Trân trọng

Pin It
Go to Top