Translate to (by Google):

THÔNG BÁO

(V/v thực hiện dịch vụ thanh toán ra trường từ xa
đối tượng là Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh)

 

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, TTHL tiến thành thanh toán ra trường cho đối tượng là Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh theo hình thức từ xa nhằm thích ứng với điều kiện bình thường mới.

  • Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2021
  • Cách thức thực hiện:
    • Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh gửi quyển luận văn/luận án hoàn chỉnh theo quy định của trường qua dịch vụ chuyển phát của bưu điện.
    • Trung tâm Học liệu thực hiện thủ tục thanh toán sau khi nhận luận văn/luận án và gửi phiếu xác nhận đến Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh qua bưu điện và email.
    • Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tự thanh toán cước phí bưu điện khi gửi luận văn/luận án và nhận phiếu xác nhận.
  • Chi tiết thực hiện xem tại đây.
  • Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh nộp bản điện tử theo hướng dẫn tại đây.

        Trân trọng.

 

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Pin It
Go to Top