Translate to (by Google):

Nhằm hỗ trợ các Anh, Chị học viên cao học tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, Trung tâm Học liệu (TTHL) tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng tìm kiếm thông tin dành cho đối tượng Học viên cao học, Nghiên cứu sinh khóa 27 – Đợt 1 năm 2020 từ ngày 27.08.2020 đến ngày 28.08.2020.

Nội dung hướng dẫn:

- Giới thiệu Trung tâm Học liệu, lồng ghép thông tin hệ thống thư viện Trường ĐHCT

- Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu tại TTHL và thư viện khoa qua mục lục tra cứu trực tuyến

- Tạp chí, CSDL tiếng Việt

- CSDL quốc tế: Ebrary, ProQuest, Springer Link, tài liệu điện tử của Ngân hàng Thế  giới, CSDL của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và các CSDL khác

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo

- Các dịch vụ phục vụ Học viên sau đại học

Lưu ý: Nội dung sẽ được linh hoạt thay đổi tùy theo từng chuyên ngành

 

     Lịch sinh hoạt chi tiết

     Kính mời quý Anh/Chị liên quan có mặt tại TTHL đúng thời gian theo lịch.

     Trân trọng.

Pin It
Go to Top