vien

1. NGUỒN TÀI LIỆU IN ẤN BỔ SUNG HÀNG NĂM

Vùng phân loại (DDC)Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
#Tựa#Quyển#Tựa#Quyển#Tựa#Quyển#Tựa#Quyển#Tựa#Quyển#Tựa#Quyển
0Tác phẩm tổng loại1723792063254467444607252252743563
1Triết học6616098179671081132851351592749
2Tôn giáo33353730351942464899
3Khoa học xã hội1,5102,9661,5732,3901,6962,2681,1821,5792,7783,2195261,043
4Ngôn ngữ267564183353406550262464439657126199
5Khoa học tự nhiên6441,363464707372479402641571874140385
6Khoa học ứng dụng1,4532,4941,2371,9901,0941,7291,3892,3261,3751,710360654
7Thể thao144203729711212760881612002749
8Văn học và Tu từ học223492386973332514222424452534290407
9Lịch sử và địa lý13934641759428039415825434446390151
Tổng4,6218,9704,6717,6454,8356,9484,2676,8286,5268,1381,6303,009

2. TỔNG SỐ TÀI LIỆU IN ẤN THỐNG KÊ THEO NĂM

Vùng phân loại (DDC)Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
#Tựa#Quyển#Tựa#Quyển#Tựa#Quyển#Tựa#Quyển#Tựa#Quyển#Tựa#Quyển
0Tác phẩm tổng loại7,57017,2527,77617,5778,22218,3218,68219,0468,95519,3978,99019,460
1Triết học2,2755,9232,3736,1022,4406,2102,5536,4952,6946,6642,7216,713
2Tôn giáo6431,2786781,3157081,3507271,3927741,4417831,450
3Khoa học xã hội33,78568,89235,35871,28237,05473,55038,23675,12941,12878,54741,65479,590
4Ngôn ngữ10,19122,16210,37422,51510,78023,06511,04223,52911,51624,23811,64224,437
5Khoa học tự nhiên13,67936,05314,14336,76014,51537,23914,91737,88015,51638,83215,65639,217
6Khoa học ứng dụng35,30086,76336,53788,75337,63190,48239,02092,80840,47294,71040,83295,364
7Thể thao2,4555,2532,5275,3502,6395,4772,6995,5652,8765,7902,9035,839
8Văn học và Tu từ học9,67124,05510,05725,02810,38925,54210,61125,96611,08526,53611,37526,943
9Lịch sử và địa lý6,97213,5687,38914,1627,66914,5567,82714,8108,18515,3098,27515,460
Tổng122,541281,199127,212288,844132,047295,792136,314302,620143,201311,464144,831314,473

3. SỐ LƯỢT BẠN ĐỌC VÀO TRUNG TÂM HỌC LIỆU THEO NĂM


4. LƯỢT MƯỢN TÀI LIỆU VỀ NHÀ


5. LƯỢT MƯỢN TÀI LIỆU ĐỌC TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU


6. LƯỢT TRUY CẬP TÀI LIỆU NỘI SINH DẠNG SỐ (Luận văn - Đề tài NCKH - Giáo trình ĐHCT)

Pin It