Giảm giá!

Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

107.000  90.950 

Danh mục:

Mô tả

Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. – H. : Chính trị Quốc gia, 2017. – 604tr. ; 24cm