Giảm giá!

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

20.000  17.000 

Danh mục:

Mô tả

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. – Tái bản. – H. : Chính trị Quốc gia, 2018. – 92tr. ; 18cm