Giảm giá!

Giáo trình lập trình song song

25.000  21.250 

Giáo trình lập trình song song / Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa, Đỗ Điệp Thuận .- Cần Thơ : Nxb Đại học Cần Thơ, 2014

148 tr. :minh họa ; 24 cm

Danh mục: