Giảm giá!

Giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải tập 2

52.000  44.200 

Giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải / Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân .- Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014

422 tr. : minh họa ; 24 cm

 

Danh mục: