Giảm giá!

Giáo trình kỹ thuật robot

35.000  29.750 

Giáo trình kỹ thuật robot / Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn .- Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016

142 tr. : minh họa ; 24 cm

 

Danh mục: