Giảm giá!

Giáo trình kinh doanh quốc tế

70.000  59.500 

Giáo trình kinh doanh quốc tế / Võ Văn Dứt…[et al.] .- Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2011

228 tr. : minh họa ; 24 cm

Danh mục: