Giảm giá!

Giáo trình kiến trúc và thiết kế phần mềm

70.000  59.500 

Giáo trình kiến trúc và thiết kế phần mềm / Huỳnh Xuân Hiệp … [ et al. ]. – Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015.

232 tr. : minh họa ; 24 cm

Danh mục: