Giảm giá!

Giáo trình kiểm thử phần mềm

26.000  22.100 

Giáo trình kiểm thử phần mềm / Trần Cao Đệ, Đỗ Thanh Nghị .- Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012.

Minh họa ; 24 cm

Danh mục: