Sale!

Luật thuế gia trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013

13.000  11.050 

Category:

Description

Luật thuế gia trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013. – Tái bản. – H. : Chính trị Quốc gia, 2013. – 64tr. ; 19cm