tra cuu opacTra cuu trong lrc

Thanh toán ra trường

QUY ĐỊNH THANH TOÁN RA TRƯỜNG


 LIÊN HỆ

Cán bộ phụ trách: Triệu Văn Trọng. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa điểm : Quầy Lưu hành, Tầng 1 – TTHL. ĐT : 0710 387 2252

Thời gian : Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (chiều Thứ 2 không phục vụ)

                     Sáng: 7g30 – 10g30. Chiều: 13g30 – 16g30