tra cuu opac   searchlrc

Quy trình mượn-trả và gia hạn tài liệu

I. Hướng dẫn sử dụng OPAC & tìm tài liệu (TL) trong kho sách

Để tìm kiếm và xác định TL trong kho thuộc hệ thống thư viện trường, sinh viên thực hiện:
Bước 1: Truy cập địa chỉ:    http://www.lrc.ctu.edu.vn/
Bước 2: Chọn TÌM TÀI LIỆU TRONG HỆ THỐNG THƯ VIỆN/ Chọn một trong các tab TÌM NHANH/CƠ BẢN/ NÂNG CAO/LIÊN THƯ VIỆN
Bước 3: Nhập nội dung cần tìm vào một trong ba tiêu chí:
         - Nhan đề : tên sách hoặc tên chuyên đề
         - Tác giả : tên tác giả của tài liệu
         -Từ khóa     
Bước 4: Enter hoặc click vào TÌM KIẾM
Bước 5: Tại trang KẾT QUẢ TÌM KIẾM, chọn TỔNG QUAN ghi SỐ THỨ TỰ TRÊN KỆ SÁCH
Bước 6: VỊ TRÍ TÀI LIỆU xác định tài liệu cần tìm, xem mục  TRẠNG THÁI để xác định nơi lưu trữ tài liệu và trạng thái
Bước 7: Vào kho tìm SỐ THỨ TỰ TRÊN KỆ SÁCH được ghi lại ở bước 5 theo bảng chỉ dẫn đầu kệ sách
Bước 8: Mượn tài liệu về nhà tại QUẦY LƯU HÀNH, tầng 1: trình thẻ và sách cho cán bộ lưu hành
Bước 9: Trả tài liệu đọc tại: “Kệ để tài liệu sau khi đọc”
* Chú ý:
-  Bảng chỉ dẫn SỐ THỨ TỰ trên kệ sách được niêm yết trên đầu mỗi kệ sách
- Sách trên kệ được xếp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ mặt kệ trước sang mặt kệ sau
- TL mượn về nhà KHÔNG có bi màu dán ở gáy sách
- TL đọc tại chỗ có bi (đỏ, xanh, vàng, tím) ở gáy sách

Số lượng tài liệu được mượn:

 • Sinh viên các hệ và học sinh: 5 quyển/2 tuần (có thể gia hạn thêm 1 tuần)
 • Học viên sau đại học và Sinh viên ở Khu Hòa An: 5 quyển/ 4 tuần (có thể gia hạn thêm 1 tuần)
 • Cán bộ - Giảng viên: 10 quyển/ 4 tuần (có thể gia hạn thêm 1 tuần)
 • Tình nguyện viên: 5 quyển/ 4 tuần (có thể gia hạn thêm 1 tuần) (TNV đã hỗ trợ cho TTHL từ 30 giờ trở lên)
 • Bạn đọc ngoài trường: Nghiên cứu tài liệu tại TTHL

II. Trả tài liệu (Quầy Lưu hành – Tầng 1 hoặc Tiền sảnh TTHL)

 • Sắp xếp tài liệu ngay ngắn (đưa trang tựa sách lên trên )
 • Trình thẻ và tài liệu cho Cán bộ TTHL làm thủ tục trả
 • Nhận lại thẻ

HOẶC: Trả sách tại THÙNG TRẢ SÁCH 24/24 tại tiền sảnh TTHL

III. Gia hạn tài liệu

Có 2 cách để gia hạn tài liệu:

1. Gia hạn trực tiếp tại quầy Lưu hành – Tầng1

 • Sắp xếp tài liệu cần gia hạn ngay ngắn (đưa trang tựa sách lên trên )
 • Trình thẻ và tài liệu cho CB
 • Nhận lại thẻ và tài liệu sau khi gia hạn

2. Gia hạn trên mạng qua OPAC

Để tiếp tục sử dụng TL mượn về nhà đã hết hạn sử dụng, Bạn đọc có thể gia hạn online theo các bước:
Bước 1: Truy cập địa chỉ  http://www.lrc.ctu.edu.vn/
Bước 2: TÌM TÀI LIỆU TRONG HỆ THỐNG THƯ VIỆN/ chọn THÔNG TIN BẠN ĐỌC
Bước 3: Chọn ĐĂNG NHẬP  (tài khoản sử dụng máy tính)
Bước 4 : TÀI LIỆU ĐANG MƯỢN/ XIN GIA HẠN bấm nút GIA HẠN
Bước 5: Chọn TÀI LIỆU GIA HẠN kiểm tra thông tin tại cột thời gian HẠN TRẢ
*Chú ý: Nếu không được, bạn đọc phải gia hạn sách trực tiếp tại QUẦY LƯU HÀNH tầng 1