tra cuu opacTra cuu trong lrc

Quy trình sử dụng phòng thảo luận

I. Quy trình sử dụng

Bước 1: Đăng ký sử dụng phòng trực tuyến tại địa chỉ

phong thao luanhttp://www.lrc.ctu.edu.vn/dkptl/index.php

Thời gian sử dụng:

Ca 1: 07:30 – 09 :30 Ca 2: 09:40 – 11 :40
Ca 3: 11:50 – 13 :50 Ca 4: 14:00 – 16 :00
Ca 5: 16:10 – 18 :10 Ca 6: 18:20 – 20 :20

Điều kiện đăng ký:

 • Có nhóm trưởng chịu trách nhiệm chung
 • Số lượng người / 1 nhóm: 6 – 20

Bước 2: Nhận phòng

 • Nhóm trưởng đến gặp các bộ trực tại các quầy để làm thủ tục nhận phòng
 • Kiểm tra tình trạng phòng

Bước 3: Giao trả phòng

 • Xếp ghế ngay ngắn sau khi ngưng sử dụng
 • Kiểm tra vệ sinh phòng và bảng viết trước khi trả phòng
 • Nhận lại bảng tên tại quầy DVTT

* Các nhóm được quyền tiếp tục đăng ký sử dụng, nếu không có nhóm khác đăng ký ca kế tiếp.

II. Quy định sử dụng

     1. Mục đích sử dụng

 • Nghiên cứu, học tập hoặc thảo luận theo nhóm
 • Hỗ trợ các Hội nghị, hội thảo tổ chức tại Trung tâm Học liệu

     2. Nội quy phòng Thảo luận

 • Không gây ồn ào ảnh hưởng khu vực tự học bên ngoài
 • Không viết lên bàn. Lau bảng trước khi trả phòng
 • Giữ vệ sinh chung trong phòng thảo luận
 • Xếp ghế ngồi đúng vị trí sau khi sử dụng
 • Không tổ chức các hoạt động mang tính chất giải trí

*Nhóm trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm với Ban Giám đốc về mọi thiệt hại cơ sở vật chất và trang thiết bị của phòng sau khi sử dụng

* Mọi vi phạm sẽ áp dụng theo quy định của Trung tâm Học liệu