Quy trình làm thẻ

Có 2 cách đăng ký làm thẻ:

1. Đăng ký làm thẻ trực tuyến qua liên kết: ĐĂNG KÝ LÀM THẺ ONLINE

2. Đăng ký làm thẻ trực tiếp tại Trung tâm Học liệu như các hướng dẫn bên dưới:


I. LÀM THẺ CÁ NHÂN

1. Cán bộ Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT)

Bước 1: Điền thông tin cá nhân vào đơn làm thẻ theo mẫu của Cán bộ (tải mẫu đơn)

Bước 2: Photo bản sao quyết định tuyển dụng nhân sự hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ mới, thay đổi vị trí công tác của Phòng Tổ chức Cán bộ (P.TCCB)

Bước 3: Liên hệ Cán bộ quầy Lưu hành, tầng 1 để nộp:

 • Đơn xin làm thẻ
 • Bản sao quyết định của P.TCCB
 • Ảnh 3x4 – Cán bộ có thể nộp ảnh, chụp ảnh tại TTHL hoặc nộp file ảnh
 • Lệ phí (đối với CB làm thẻ lần 2 hoặc CB do đơn vị hợp đồng trả lương): 50.000 đồng (Tuy nhiên, TTHL áp dụng đổi thẻ miễn phí cho cán bộ viên chức 1 lần/năm do thẻ cũ, nhòe, không rõ, hư chíp, mất thẻ hoặc thay đổi vị trí công tác, có xác nhận của trưởng đơn vị)

2. Sinh viên/ Học viên cao học Trường ĐHCT

(Áp dụng cho Sinh viên làm thẻ lần 2,3; Sinh viên học văn bằng 2; Học viên cao học)

Bước 1: Điền thông tin cá nhân vào đơn làm thẻ theo mẫu của sinh viên (tải mẫu đơn)

Bước 2: Photo bản sao đơn xin học ngành 2 (đối với sinh viên học ngành 2)

Bước 3: Liên hệ Cán bộ quầy Lưu hành, tầng 1để nộp:

 • Đơn xin làm thẻ
 • Bản sao đơn xin học ngành 2 (đối với sinh viên học ngành 2)
 • Ảnh 3x4 – Học viên có thể nộp ảnh, chụp ảnh tại TTHL hoặc nộp file ảnh
 • Lệ phí cấp thẻ: 50.000 đồng

3. Bạn đọc ngoài trường

Bước 1: Điền thông tin cá nhân vào đơn làm thẻ theo mẫu của bạn đọc ngoài Trường (tải mẫu đơn)

Bước 2: Photo bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Bước 3: Liên hệ Cán bộ quầy Lưu hành, tầng 1 để nộp:

 • Đơn xin làm thẻ
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 • Ảnh 3x4 – Bạn đọc có thể nộp ảnh, chụp ảnh tại TTHL hoặc nộp file ảnh
 • Lệ phí cấp thẻ: 50.000 đồng
 • Phí sử dụng TTHL: 150.000 đồng/năm; 80.000đ/6 tháng; 40.000đ/3 tháng; 20.000đ/tuần

Bước 4: Nhận phiếu thu từ cán bộ Lưu hành

 *** Bạn đọc ngoài trường nghiên cứu tài liệu tại TTHL.

II. LÀM THẺ THEO LỚP HOẶC NHÓM

1. Tân sinh viên Trường ĐHCT

Bước 1: Tham gia đợt hướng dẫn sử dụng TTHL theo lịch sinh hoạt đầu năm của Trường (bắt buộc)

Bước 2: Chụp hình làm thẻ trong buổi hướng dẫn sử dụng TTHL

Bước 3: Xem thông báo ngày nhận thẻ trên mục "Tin tức - Thông báo", website TTHL.

2. Sinh viên hệ ĐH và CĐ (có liên kết đào tạo với Trường ĐHCT)

Bước 1: Lập danh sách lớp hoặc nhóm theo mẫu (tải mẫu Danh sách)

Bước 2: In danh sách lớp hoặc nhóm

Bước 3: Dán hình vào phiếu ảnh theo thứ tự trong danh sách (tải mẫu). Hoặc tổ chức lớp/ nhóm liên hệ chụp ảnh tại TTHL. Ngoài ra, sinh viên/học viên có thể nộp file ảnh theo lớp.

Bước 4: Lớp Trưởng hoặc nhóm Trưởng liên hệ Cán bộ quầy Lưu hành, tầng 1 để nộp:

 • File danh sách lớp/ nhóm
 • Danh sách bản in
 • Phiếu ảnh (nếu không chụp hình tại TTHL)
 • Lệ phí làm thẻ: 50.000 đồng/sinh viên
 • Phí sử dụng TTHL: 30.000 đồng/năm

Bước 5 : Nhận phiếu thu từ cán bộ Lưu hành

III. GIA HẠN THẺ

Gia hạn thẻ miễn phí cho sinh viên học ngành 2 có MSSV giống MSSV ngành 1 hoặc sinh viên/học viên SĐH học chậm tiến độ.

Thông tin liên hệ

 • Đăng ký làm thẻ: Liên hệ anh Phạm Lê Giang, quầy Lưu hành, tầng 1, TTHL.

                                  Thời gian: Thứ Hai - Thứ Sáu. Sáng: 7g30-10g30. Chiều: 13g30-16g30.

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Điện thoại: 0292 383 1565 - 0292 387 2252 - 0292 387 2254
 • Nhận thẻ tại quầy Lưu hành, tầng 1 TTHL ngay sau khi đăng ký.