Thông báo nhận thẻ Học viên cao học khóa 25, đợt 1 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v nhận thẻ Học viên cao học khóa 25, đợt 1 năm 2018)

Hiện nay, Trung tâm Học liệu đã in xong thẻ cho các anh chị Học viên cao học chụp hình và dự lớp Kỹ năng thông tin từ ngày 15- 17 tháng 05 năm 2018. Trung tâm Học liệu kính mời các anh, chị cử đại diện của lớp đến nhận thẻ tại quầy Lưu hành, tầng 01 Trung tâm Học liệu.

SĐT: 0292 3782 252


Trân trọng thông báo.
Trung tâm Học liệu