Hướng dẫn trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo

Khi viết một bài luận hoặc thực hiện một nghiên cứu, kiến thức về tham khảo và trích dẫn tài liệu rất quan trọng. Vì vậy, người viết cần tôn trọng nghiêm ngặt quyền tác giả khi sử dụng trích dẫn cho bài viết của mình, đó là tuân thủ các quy tắc về sử dụng trích dẫn trực tiếp và gián tiếp, sử dụng nguồn thứ hai và tạo các trích dẫn khác nhau tùy theo từng loại tài liệu. Điều này cũng giúp người đọc truy tìm được nguồn tài liệu gốc từ trích dẫn.