Phòng thảo luận ngưng phuc vụ theo lịch nghỉ hè tại Trung Tâm Học Liệu. Mong quý bạn đọc thông cảm!
Phòng thảo luận Nghe nhìn không phục vụ vào buổi tối
Lưu ý: liên hệ nhận phòng trong vòng 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu ca
Sinh viên không được đăng ký 2 phòng trong cùng thời điểm, TTHL có quyền hủy những đăng ký vi phạm quy định này mà không cần báo trước