SỞ DỮ LIỆU VÀ TẠP CHÍ KHOA HỌC

springerlink

eee

ebrary

Cơ sở dữ liệu đã được mua quyền sử dụng

Đây là cơ sở dữ liệu toàn văn bao gồm hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu của trường ĐHCT, do trường ĐHCT  và TTHL trả phí nhằm phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu của bạn đọc.

1. Ebrary

Ebrary là nhà xuất bản chuyên sách điện tử được thành lập từ năm 1999, và đã sáp nhập vào Proquest năm 2012. Với hơn 140.000 đầu sách được chọn lọc từ nhiều nguồn dữ liệu nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, Kinh tế, quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội…

  • Truy cập: Lên hệ nhân viên TTHL, Quầy dịch vụ tham khảo tầng 2, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hướng dẫn cách truy cập từ xa (ngoài trường) bằng tài khoản sử dụng máy tính do trường cấp tại đây

2. ProQuest

ProQuest là một trong những nhà xuất bản ấn phẩm điện tử và cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thế giới. ProQuest cung cấp hơn 13.000 tạp chí khoa học (trong đó có 8.000 tạp chí toàn văn), 3000 bài báo cáo về lĩnh vực kinh doanh, 45000 hồ sơ tiểu sử sơ lược của các công ty, 30.000 luận án và công trình nghiên cứu khoa học toàn văn, và nhiều ấn phẩm có giá trị khác. Đây là một bộ sưu tập hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu thông tin trên tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, học thuật của các trường đại học trên khắp thế giới.

  • Truy cập: Lên hệ nhân viên TTHL, Quầy dịch vụ tham khảo tầng 2, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hướng dẫn cách truy cập từ xa (ngoài trường) bằng tài khoản sử dụng máy tính do trường cấp tại đây
  • Hướng dẫn sử dụng Proquest

3. SpringerLink

SpringerLink là một trong các cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới, chứa các ấn phẩm của nhà xuất bản Springer. Có trên 2.700 tên tạp chí khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật, Hóa học, Khoa học Vật liệu, Khoa học máy tính, Y học,... Các tạp chí được xếp theo các sưu tập chuyên đề, giúp tra cứu dễ dàng. Ngoài ra, bạn đọc có thể xem toàn ebook của nhà xuất bản Springer xuất bản từ năm 2009 đến nay. Springer Link là nguồn dữ liệu ưu tiên cho các nhà nghiên cứu ở trường đại học, các doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu quan trọng khác.

  • Truy cập: Lên hệ nhân viên TTHL, tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hướng dẫn cách truy cập từ xa (ngoài trường) bằng tài khoản sử dụng máy tính do trường cấp tại đây
  • Hướng dẫn sử dụng SpringerLink

4. SpringerLink Engineering Ebook

Bộ sưu tập bao gồm các sách điện tử về lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ năm 2013.

  • Truy cập tại các khu của trường Đại học Cần Thơ. Liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hướng dẫn cách truy cập từ xa (ngoài trường) bằng tài khoản sử dụng máy tính do trường cấp tại đây

5.  Luật Việt Nam

Các văn bản luật Việt Nam từ 1945 đến nay  với số lượng văn bản khổng lồ, đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin văn bản, chính sách Nhà nước của đông đảo nhà nghiên cứu, quản lý, các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.

Truy cập: Lên hệ nhân viên TTHL, tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Thư viện pháp luật

Cung cấp hơn 65.000 văn bản pháp luật Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

Truy cập: Lên hệ nhân viên TTHL, tầng 2 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

7.  Mạng KH & CN Việt Nam

Mạng KH & CN Việt Nam cung cấp nhiều nguồn tài liệu đa ngành từ nhiều tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, các bài nghiên cứu khoa học, các bản tin, v.v…

Liên kết truy cậphttp://db.vista.gov.vn

Liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguồn tài liệu của NASATI: CSDL Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, SpingerLink, Proquest, Web of Knowledge, IEEE, Science Direct,...)

Tài khoản truy cập: TTHL đã chia sẻ với cán bộ - giảng viên và học viên sau đại học của trường qua group mail.