Bài viết khác về tin hoạt động

Bookmarks

Hiện có 37 khách Trực tuyến
Các hoạt động hưởng ứng ngày sách việt nam In

Nhằm khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, Thủ tướng Chính phủ vừa qua đã ban hành quyết định lấy ngày 21/04 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.

Ngày Sách Việt Nam còn là dịp tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

Ở Việt Nam, ngày hội đọc sách đang trở thành một nét đẹp trong hoạt động văn hoá, một sinh hoạt cộng đồng không thể thiếu của những người yêu mến sách báo. Hưởng ứng sôi nổi Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất, Trung tâm Học liệu – Đại học Huế đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền cho văn hoá đọc hiện đang dần bị lấn át bởi văn hoá mạng. Các bạn sinh viên ngoài việc dạo xem sách còn có dịp tham gia các buổi tọa đàm và hội thảo để chào đón Ngày sách Việt Nam.           

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/04/2014 tại Trung tâm Học liệu Đại học Huế:

h23

h24

h25

h26

h27

h28

h29       

 

Thúy Hoa – Kim Trinh

Trung tâm Học liệu – Đại học Huế