Bài viết khác về tin hoạt động

Bookmarks

Hiện có 23 khách Trực tuyến
Tập huấn hướng dẫn sử dụng khung phân loại thập phân Dewey (DDC23) – Ấn bản tiếng việt In

Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 4 năm 2014, Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thư viện “Hướng dẫn sử dụng khung phân loại thập phân dewey (DDC23) – ấn bản tiếng Việt cho các cán bộ làm công tác thư viện ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong khu vực ĐBSCL.

h02Nội dung tập huấn giới thiệu cấu trúc, phiên bản DDC 23 tiếng Việt. Đây là phiên bản đầy đủ đầu tiên bằng tiếng Việt, phân tích nội dung tài liệu và xác định số phân loại với DDC 23 tiếng Việt. Lý thuyết kết hợp với thực hành học viên được trực tiếp phân loại từng vùng trên từng quyển sách cụ thể dựa trên phiên bản mới này qua phần mềm quản lý thư viện.

Tập huấn Ấn bản 23 tiếng Việt - Khung phân loại thập phân Dewey, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong phân loại tài liệu của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong khu vực ĐBSCL. Góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong vùng.

                     

 

 

Trần Thùy Trang

Trung tâm Học liệu - Đại Học Cần thơ